Jest ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działa jako

manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT.

W swojej karierze założył takie organizacje jak: Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, CORRSE, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jest członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.

Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu.

Koncentruje się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę.

Od zawsze kieruje się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jest ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie. W swoich działaniach przedkłada ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.

Doradzał firmom z całego świata, takim jak: PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile,Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB,Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego.

Regularnie występuje na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.